Klipp om pcSKOGs app

Följande klipp beskriver hur pcSKOGs app fungerar för organiationer som delar skogsbruksplaner till skogsägarna.