Integritetspolicy

Välkommen till pcSKOGs sida om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om.

Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig pcSKOGs produkter och tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

pcSKOG AB, 556539-9077, Grisslevägen 15, 227 32 Lund, är leverantör av produkter och tjänster för produktion, lagring och delning av skogsbruksplaner, som nedan kallas “Tjänsten”.

pcSKOG är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsterna Avtalsservice plus, Planhotellet och Digital skogsägare (inkl pcSKOG Appen) och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet i dokumentet pcSKOG Integritetspolicy (detta dokument).

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är det registrerade bolaget hos pcSKOG och användare av tjänsten Planhotellet och Digital skogsägare.

Du som är användare av tjänsten Avtalsservice och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns rollen “administratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare, tilldela rättigheter och ge instruktioner till pcSKOG avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

pcSKOG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten,
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten,
  • du använder pcSKOG app (via Tjänsten),
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar,
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss,
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund som är en enskild firma eller elev som använder pcSKOGs program under sin utbildning.

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten.

När du använder pcSKOG App kan du komma att ladda upp bilder i Tjänsten, som då kommer att behandlas av oss. Om du använder funktionen

Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter, samt behandlas utbildningsuppgifter om kursen du gått. Vi kan komma att dela kunduppgifter med utbildningsledare som inte är anställda av pcSKOG.

Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende, antingen via kundtjänst eller supporten, kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, beskrivs under rubriken Kategorier av personuppgifter.

Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet under rubriken Cookies nedan.

Cookies

Vad är cookies och hur använder vi cookies?
pcSKOGs hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder pcSKOG cookies för att förbättra din upplevelse på följande sätt:

Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.
Hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg.
Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.
Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns två typer av cookies och på pcSKOGs webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Nedan har vi listat alla cookies, deras syfte och vilket domän de tillhör.

Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På pcSKOGs webbplats används tredjepartscookies för Google Analytics.

Syftet är att förstå hur vår sida används för att kunna förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på pcSKOGs hemsida.

Cookies på pcSKOG
Domän Beskrivning
pcskog.se Hemsidan, för att tillhandahålla t.ex. varukorgen.
pcSKOG Webplan Sparar lösenord genom samtycke.
Google Analytics Analys av beteende-data
Upsales Behandling och analys av kund & beteende-data (ersätter apsis)
Facebook (pcSKOG) Analys av beteende-data och riktad annonsering.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

pcSKOG samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden, t.ex. support gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida.

Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturering och för att skicka inloggningsuppgifter till dig.

Alla personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten.

Vid användningen av pcSKOG App godkänner du att pcSKOGs app får tillgång till din kameramobil och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp och behandla dina bilder i Tjänsten.

Vid användningen av pcSKOG App, kan du godkänna (en dialog visas) att pcSKOGs app får tillgång till enhetens plats (via gps:en) för att du ska se din position och kunna logga och spara spår i form av en serie av koordinater.

Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. I den mån pcSKOG använder tredje part som utbildare, delar vi intresse- och anmälningsuppgifter med tredje part. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till.

När du kontaktar oss via någon av pcSKOGs kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du pcSKOGs hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?
I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till pcSKOG inom EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns beskrivna i denna tabell:

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Behandling                                                                                        Leverantör                      Plats

Lagring av bearbetning av uppgifter för att tillhandahålla
tjänsterna Planhotell, Avtalsservice plus och Digital skogsägare.       Addpro AB                     Sverige.

Lagring och bearbetning av uppgifter
för bokföring och fakturering.                                                             Fortnox AB                      Sverige.

Lagring och bearbetning av uppgifter för utskick
av nyhetsbrev och marknadsföringskampanjer.                              Upsales Nordic AB           Sverige.

Kontakt via Facebook                                                                             Facebook Inc.                   USA

Lagring av avtal                                                                                    OneFlow AB                   Sverige.

Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.

I det fall du som kund använder EDI-fakturor (elektroniska fakturor) i Tjänsten lämnas personuppgifter ut till Fortnox underleverantör av tjänster avseende EDI-fakturor. Syftet med detta är att informera dina kunder och leverantörer om att du finns tillgänglig för att skicka och/eller ta emot EDI-fakturor.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

pcSKOG sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy.

Vid avtalets upphörande kommer pcSKOG radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl.

Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss.

Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna tills dess att uppföljning är genomförd.

Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå ett behov, tex vid uppgradering till senaste versionen.

Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos pcSKOG har flera rättigheter som du bör känna till. Du har, kund och användare av pcSKOG Gård, rätt att kostnadsfritt en gång per år, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Som kund och användare av pcSKOG Planhotell och Digital skogsägare, rätt att mot en avgift begära ett registerutdrag en gång per år. För mer information kontakta pcSKOGs kundtjänst.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

pcSKOG arbetar på att göra det möjligt för Dig som kund att själv ta del av vilka personuppgifter vi har lagrade och ändra dessa vid behov.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på pcSKOGs hemsida.

Kategorier av personuppgifter

När
Kategori av uppgifter
Personuppgifter
Laglig grund
Beställning av produkt/ tjänst och/eller offert.

samt

Användning av produkt och tjänster.
Företagsuppgifter
Organisationsnummer (ev.)
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon (växelnummer)
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Kunduppgifter
Avtalsservice (Ja/Nej)
Kundgrupp (Proffs/Gård)
Kundtyp
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Planens ägaruppgifter
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Adress
Postnr
Postort
Telefon
Leverantörsnr
Typ av kontakt
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Inloggningsuppgifter
Användarnamn
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Online Identifikation
IP-adress
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

App-uppgifter
Bilder
Koordinater/spår
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Anmälan till utbildning
Företagsuppgifter
Organisationsnummer (ev.)
Kundnr/Användar-ID (ev.)
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon (växelnummer)
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke.

Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke.

Kursuppgifter
Datum
Tid
Stad
Lokal
Pris
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke.
Kontakt via hemsidan/facebook
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
E-post
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Ärendeuppgifter
Meddelande i löptext*
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.
Kontakt via mejl
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Kundnr/Användar-ID
E-post
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Organisationsnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Ärendeuppgifter
Meddelande i löptext*
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.
Kontakt via telefon
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
E-post
Kundnr/Användar-ID
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Kundnr/Användar-ID
Organisationsnummer

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Ärendeuppgifter
Uppgifter i samtal*
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.
Kontakt via formulär/enkät
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
E-post
Kundnr/Användar-ID
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Kundnr/Användar-ID
Organisationsnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Formulär eller Enkätuppgifter
Uppgifter i enkät*
Uppgifter i formulär*
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

* Innehåller de personuppgifter du valt att skriva/delge.