APP för mobil och läsplatta

pcSKOGs APP ingår i alla pcSKOGs produkter och är ett verktyg för att ajourhålla och titta på skogsbruksplaner i fält. Anteckningar som görs i appen syns för alla planen är delad med. Om du har tilläggstjänsten Digital skogsägare kan du dela ut skogsbruksplanerna utanför organisationen så att skogsägaren kan se sin skogsbruksplan i pcSKOGs APP.

ETT ROBUST ARBETSVERKTYG

Alltid tillgänglig

pcSKOGS APP är ett verktyg för att ajourhålla skogsbruksplaner på plats i skogen. Alla organisationens skogsbruksplaner finns tillgängliga och nåbara i appen även utan internet-täckning. Det går bra att ta anteckningar till planen och uppdatera planen på plats i skogen.

APPEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER

REDIGERA

UPPDATERA PLANEN I SKOGEN

Uppdatera skogsbruksplanen på plats i skogen. För in åtgärder, ändra trädslag eller skogliga data. Även om du saknar internetuppkoppling kan du ändra datat i planen.

DELA

SAMVERKA MED PLANEN

Dela planen med kunder, anhöriga, skoglig kontakt eller rådgivare. Personer som är kunder hos pcSKOG kan redigera i skogsbruksplanen om de har behörighhet. Övriga kan enbart titta på planen och anteckningar.

KOMMUNICERA

ANTECKNINGAR

Anteckningsfunktionen låter dej notera saker i skogen utan att ändra datat i planen. Ta bilder, markera ett naturvärde eller ett vindfälle med mera. Anteckningarna syns för alla som har tillgång till planen och fungerar utmärkt som ett sätt att kommunicera mellan olika användare.

16767

PLANERA

KARTOR

I appen finns de flesta kartor som behövs för att planera sitt skogbruk. Som exempel kan du se anmälda avverknngar, fornlämningar, nyckelbiotoper och  olika typer av bakgrundskartor.

NAVIGERA

GPS-FUNKTION

Med appen kan du navigera i din skogsbruksplan med GPS. Du kan även skapa spår för att till exempel gå upp en gräns, väg eller hyggeskant.

IMG_0051 (1)

UTFORSKA

RAPPORTER

Planens sammanställningar finns också att ta del av i appen. Få en god överblick över skogen med rapporter över virkesförråd, åtgärder, certifiering med mera. Ha dem med dig var du än är.

Erik Bergqvist
Kundansvarig, Jägmästare

VILL DU HA MER INFORMATION?

KONTAKTA MIG!

Har du frågor eller vill ha rådgivning kring de olika abonnemangen så ring mig eller någon av mina kollegor på 046 – 15 95 60 eller maila oss på pcskog@pcskog.se