Priser

I denna prislista finner du listpriserna för pcSKOG ABs produkter och tjänster. Önskar du prisuppgift på ytterligare licens varianter eller i stora volymer eller på någon produkt som inte anges, är du välkommen att kontakta oss antingen via e-post eller telefon, pcskog@pcskog.se eller 046-15 95 60. Information om vårt produktutbud finner du på vår hemsida, www.pcskog.se.

Priserna gäller från och med 1 Januari 2022 tills vidare, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.
Alla priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms.

Prislistan uppdaterades den 2022-06-09.

Produkt/tjänst

Pris i kr (SEK) exkl moms.

Notering

pcSKOG SOLO

11 400 kr per år

Lösning för kommersiell produktion och användning av skogsbruksplaner. pcSKOGs App ingår. 

pcSKOG Organisation

14900 kr per år

Lösning för kommersiell produktion och användning av skogsbruksplaner i organisationer. Plattform för delning av skogsbruksplaner inom organsiationen ingår.

  • pcSKOG Komplett

8900 kr per år

Användare till pcSKOG Organisation med planverktyg och pcSKOGs App.

  • pcSKOG Aktiv
 4200 kr per år

Användare till pcSKOG Organisation med redigering i pcSKOGs App.

  • pcSKOG Passiv

2200 kr per år

Användare till pcSKOG Organisation med titta-möjlighet i pcSKOGs App.

Avtalsservice på Proffs

4 700 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Proffs.

Avtalsservice Plus för Proffs

5 950 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Proffs och tillgång till pcSKOGs App.

Avtalsservice på Gård

1 500 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Gård.

Avtalsservice Plus för Gård

1 950 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Gård med tillgång till skogsbruksplaner i pcSKOGs App.

Avtalsservice på BM-win konvertering

2 200 kr per år

Tillgång till Bm-win konvertering av skogsbruksplaner.

Utforskare på Planhotellet

2200 kr per år

Motsvarar pcSKOG Passiv för kunder med planhotell. 

Utforskare Plus på Planhotellet

4200 kr per år

Motsvarar pcSKOG Aktiv för kunder med planhotell.

Proffs på Planhotellet

6900 kr per år

pcSKOG Proffs som användare på planhotellet. Endast möjligt för kunder med planhotellet.

Proffs Plus på Planhotellet

8900 kr per år

Motsvarar pcSKOG Komplett för kunder med planhotell.

MinPlan

990 kr per år

Tjänst för skogsägare med tillgång till skogsbruksplaner i pcSKOGs app. Support enbart på pcSKOG App.