Priser

I denna prislista finner du listpriserna för pcSKOG ABs produkter och tjänster. Önskar du prisuppgift på ytterligare licens varianter eller i stora volymer eller på någon produkt som inte anges, är du välkommen att kontakta oss antingen via e-post eller telefon, pcskog@pcskog.se eller 046-15 95 60. Information om vårt produktutbud finner du på vår hemsida, www.pcskog.se.

Priserna gäller från och med 1 Januari 2022 tills vidare, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.
Alla priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms.

Prislistan uppdaterades den 2022-06-09.

Abonnemang

Pris i kr (SEK) exkl moms.

Innehåll

pcSKOG SOLO

11 400 kr per år

Programmet pcSKOG Plan för produktion och användning av skogsbruksplaner ingår tillsammans med pcSKOGs App som ett fältverktyg för uppdatering och datainsamling. Support och uppdateringar till program/app ingår. 

pcSKOG Organisation

14 900 kr per år

Lösning för kommersiell produktion och användning av skogsbruksplaner i organisationer. Företagsplattform för delning av skogsbruksplaner inom organsiationen ingår. I pcSKOG ingår även en Komplett användare (se nedan).

  • pcSKOG Komplett

8 900 kr per år

Användare till pcSKOG Organisation. Programmet pcSKOG Plan för produktion och användning av skogsbruksplaner ingår tillsammans med pcSKOGs App som ett fältverktyg för uppdatering och datainsamling. Support och uppdateringar till program/app ingår. 

  • pcSKOG Aktiv
 4 200 kr per år

Användare till pcSKOG Organisation med redigering i pcSKOGs App.

  • pcSKOG Passiv

2 200 kr per år

Användare till pcSKOG Organisation med titta-möjlighet i pcSKOGs App.

  • Användare utanför Organsatoinen

2 200 kr per år

Lägg till en pcSKOG Solo/Komplett utanför organisatonen att arbeta med organisatoinens skogsbruksplaner. Får samma behörighet som en pcSKOG Komplett.

BM-win konvertering

2 200 kr per år

Tillgång till Bm-win konvertering av skogsbruksplaner.

MinPlan

990 kr per år

Tjänst för skogsägare med tillgång till skogsbruksplaner i pcSKOGs app. Support enbart på pcSKOG App. 

Gamla produkter

För kunder utan abonnemang hos pcSKOG

Avtalsservice på Proffs

4 700 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Proffs.

Avtalsservice Plus för Proffs

6 700 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Proffs och tillgång till pcSKOGs App.

Avtalsservice på Gård

1 500 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Gård.

Avtalsservice Plus för Gård

1 950 kr per år

Supportavtal till pcSKOG Gård med tillgång till skogsbruksplaner i pcSKOGs App.

Utforskare på Planhotellet

2200 kr per år

Motsvarar pcSKOG Passiv för kunder med planhotell.