DIGITALISERA DIN SKOGSBRUKSPLAN

MinPlan är pcSKOGs tjänst för dig som skogsägare att digitalisera din skogsbruksplan och ditt skogsägande. MinPlan innehåller allt du behöver för att använda din skogsbruksplan som ett verktyg i ditt dagliga skogsbruk. Du får tillgång till din skogsbruksplan i pcSKOGs app och kan hämta och lägga till data i planen. I pcSKOGs App kan ajourhålla din plan och bjuda in dina anhöriga att titta på planen.

VARFÖR MinPlan?

MinPlan utgår från din befintliga skogbruksplan och gör den digital. Med MinPlan kan du hålla din skogsbruksplan uppdaterad, dela skogsbruksplanen med andra och hämta ut underlag från planen inför dina åtgärder.

För att möta krav på certifiering och från EUs taxonomi kommer din skogsbruksplan behöva revideras av en skogsbruksplanläggare vart tionde år. Med en uppdaterad skogsbruksplan i MinPlan underlättar du revideringen för planläggaren, som kan koncentrera sig på att kontrollera virkesförråd och naturvårdsbestånd. Detta leder till billigare revideringar och du har kvar historiken i din gamla plan.

VARFÖR SKOGSBRUKSPLAN?

Skogsbruksplanen är ett värdefullt dokument för dig som skogsägare. Planen ger dig en överblick över ditt virkesförråd och dina kultur- och naturvärden. Planens föreslagna åtgärder ger dig ledning om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra i din skog. Skogsbrukplanen blir även ett allt viktigare dokument för att visa att du bedriver ett hållbart skogsbruk. Är du certifierad krävs det av dig som skogsägare att du dokumenterar vad som händer i din skog och att du har en aktuell skogsbruksplan. Från första januari 2023 gäller även EUs Taxonomi för hållbara investeringar i skogssbruket. Taxonomin kommer på sikt innebära att du som skogsägare behöver redovisa ditt klimatavtryck i din skogsbruksplan för att ta del av förmånliga bankvillkor. Att ha en uppdaterad skogsbruksplan underlättar även vid försäljning av virke och köp av skogstjänster.

ALLTID TILL HANDS

UPPDATERA MED APPEN

Basen i MinPlan är att du får tillgång till din skogsbruksplan i pcSKOGs app. Med hjälp av appen kan du hålla din skogsbruksplanen uppdaterad.

Mer info pcSKOGs APP>>

KVALITETSSÄKRAD

ÅRLIG KONTROLL INGÅR

I MinPlan ingår en årlig uppdatering av planen. Virkesförrådet uppdateras genom att årets tillväxt läggs till i planen. Planen kontrolleras mot öppna datakällor för att uppdatera uppgifter om natur- och kulturvärden. Samma kontroll görs när du beställer tjänsten, så att uppgifterna i din plan är uppräknade när du börjar använda planen.

BRA ATT VETA

Tjänsten är anpassad för en privat skogsägare med ett normalstort skogsinnehav men kan användas av alla som bedriver skogsbruk. Har du ett större skogsinnehav eller arbetar professionellt inom skogsbruket rekommenderar vi istället någon av våra proffslösningar.

Varje gång en ny skogsbruksplan upprättas så skapas en digital fil. Det är inte säkert att du som skogsägare har fått den digitala filen på din skogsbruksplan. Är du osäker kan du alltid fråga den som du beställde din skogsbruksplan av och be att få den digitala skogsbruksplansfilen.

Du kan ha upp till tio skogsbruksplaner i appen samtidigt. Har du separata skogbruksplaner på ditt innehav kan du behöva slå ihop dem. Vi kan vara behjälpliga med detta. Har du en stor areal skogsmark får du räkna med att köpa till extra beställningar. (se ”Vad kostar det?”)

Du kan dela dina skogsbruksplaner med hur många personer du vill. Alla inbjudna användare kan kommunicera med hjälp av anteckningar.

Beställningar används för att lägga till något nytt eller hämta något från din plan. Till exempel om du vill lägga till en ny väg omfattas det av en beställning. Samma sak om du vill hämta ett underlag från planen. pcSKOG säkerställer att ändringar och hämtningar genomförs på ett korrekt sätt. På så vis kan du vara trygg i att din plan alltid är kvalitetssäkrad. En beställning gör du via vår beställningssida.

I appen har du tillgång till sammanställningar på din skogsbruksplan som du kan skicka till din skogliga kontakt. Via beställningssidan kan beställa ett färdigt underlag för din nästa virkesaffär. Underlaget fungerar även utmärkt vid kontakt med skogvårdsentreprenör eller om du vill lägga upp en försäljning på exempelvis Virkesbörsen.

När du köper tjänsten MinPlan av oss kan du välja vilka som ska ha åtkomst till skogsbruksplanen. Dessa personer kan logga in i pcSKOGs app och titta på hela skogsbruksplanen. Du kan även lägga till personer i efterhand via beställningssidan.

När du vill ha en ny avdelning i planen beställer du det via pcSKOGs beställningssida. pcSKOG säkerställer då att avdelningen förs in på ett korrekt sätt. När avdelningen är tillagd kan du själv ändra datat i avdelningen med hjälp av appen.

Du kan själv ändra allt data i din skogbruksplan. Klicka på den avdelning du vill ändra och bläddra dig fram till den uppgift du vill ändra. Du kan även utföra åtgärder i appen.

Det kostar 990 kr/år. Då ingår tio beställningar per år. När du vill lägga till ex. en avdelning eller en väg i din plan gör du det via vår beställningssida. Där kan du också hämta underlag från din plan.  Är du en större skogsägare kan du behöva köpa till fler beställningar. Dessa köpa tio åt gången och kostar 900 kronor.

Årlig kontroll innebär att virkesförrådet räknas upp och naturvärden kontrollera mot öppna datakällor varje årsslut. Dessutom kontrolleras att planen är geometriskt korrekt och ifall att det finns nytt skogliga grunddata över fastigheten.

Om du avslutar dit abonnemang hos oss får skickar vi din skogsbruksplan i två versioner till dig: en version som innehåller alla ändringar du gjort och en som planen var när den kom till oss. Allt data som du för in i planen är alltså ditt om du säger upp ditt abonnemang.