MinPlan

MinPlan är pcSKOGs lösnings för att hålla din skogsbruksplan uppdaterad. MinPlan är anpassad för dig som skogsägare och innehåller allt du behöver för att använda din skogsbruksplan som ett verktyg i ditt dagliga skogsbruk. Du får tillgång till din skogsbruksplan i digitalt format och kan hämta och lägga till data i planen. I pcSKOGs App kan ajourhålla din plan och bjuda in dina anhöriga att titta på planen.

pcSKOG utgår alltid från skogsbruksplanen i våra produkter. Vi tror att en skogsbruksplan gjord av någon som besökt din skog blir mycket bättre än en plan baserad fjärranalys. Att göra en skogbruksplan innebär att göra en mängd avvägingar, aväggningar om hur bestånd skall delas in, vad som är en lämplig åtgärd och vilka bestånd som ska lämnas till naturvård. MinPlan är ditt verktyg för att hålla din skogsbruksplan levande och att ett verktyg för att underlätta ditt skogsägande.

VARFÖR SKOGSBRUKSPLAN?

Även om det inte är obligatoriskt att ha en skogsbruksplan idag blir en uppdaterad skogbruksplan ett allt viktigare dokument för dig som skogsägare. Är du certifierad krävs det av dig som skogsägare att du dokumenterar vad du gör i skogen och att du har en aktuell skogsbruksplan. Från första januari 2022 gäller även EU’s Taxonomi för hållbara investeringar i skogssbruket. Taxonomin är inte fullt implementerad ännu men på sikt kommer du som skogsägare kommer behöver redovisa ditt klimatavtryck i din skogsbruksplan för att kunna ta del av förmånliga bankvillkor.

Skogsbruksplanen är även ett värdefullt dokument för dig som skogsägare. Det ger dig sammanställningar över ditt skogsförråd och dina kultur- och naturvärden. Planens föreslagna åtgärder ger dig ledning om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra i din skog.

Har du en skogsbruksplan på din fastighet gör du alltså klokt i att hålla den uppdaterad.

VARFÖR MinPlan?

MinPlan är ditt kompletta verktyg för att digitalisera ditt skogsägande. Har du investerat i en skogsbruksplan för din fastighet är det synd att inte ta till vara på den investeringen och fortsätta hålla din plan uppdaterad. Med MinPlan kan du hålla din plan uppdaterad, dela planen med anhöriga och ta ut underlag. Allt sker enligt rådande skogbruksstandard.

För att möta krav på certifiering och från EUs taxonomi kommer din skogsbruksplan behöva revideras av en skogsbruksplanläggare vart tionde. Om du har tillgång till en uppdaterad skogsbruksplan underlättar du revideringen eftersom planläggaren kan koncentrera sig på att kontrollera datat i planen istället för beståndsindelningen, vilket är det mest tidskrävande arbetet vid skogsbruksplanläggnigen. Detta leder till billigare revideringar och du behåller historiken på dina avdelningar.

ALLTID TILL HANDS

UPPDATERA MED APPEN

Basen i MinPlan är att du får tillgång till skogsbruksplanen i pcSKOGs app. Med hjälp av appen kan du hålla din skogsbruksplanen uppdaterad.
Mer info pcSKOGs APP>>

KVALITETSSÄKRAD

ÅRLIG KONTROLL INGÅR

I MinPlan ingår en årlig uppdatering av planen. Virkesförrådet uppdateras genom att årets tillväxt läggs till i planen. Planen kontrolleras mot öppna datakällor för att uppdatera uppgifter om natur- och kulturvärden. Samma kontroll görs när du beställer tjänsten, så att uppgifterna i din plan är uppräknade när du börjar använda planen.

BRA ATT VETA

För vem passar MinPlan?
Tjänsten är anpassad för en privat skogsägare med ett normalstort skogsinnehav. Skogsägare med stor areal skogsmark kan såklart använda tjänsten men för stora skogsägare med behov av en professionell förvaltningslösning rekommenderar vi istället någon av våra proffslösningar.

Hur många skogsbruksplaner kan jag använda?
Som markägare kan du ha tio skogsbruksplaner i appen samtidigt. Har du stor areal skogsmark kan du behöva köpa till extra beställningar.

Hur många kan jag dela skogsbruksplanen med?
Du kan dela dina skogsbruksplaner med hur många personer du vill. Alla inbjudna användare kan kommunicera med hjälp av anteckningar.

Vad innebär en beställning?
Beställningar används för att lägga till något nytt eller hämta något från din plan. Till exempel om du vill lägga till en ny väg omfattas det av en beställning. Samma sak om du vill hämta ett underlag från planen. pcSKOG säkerställer att ändringar och hämtningar genomförs på ett korrekt sätt. På så vis kan du vara trygg i att din plan alltid är kvalitetssäkrad. En beställning gör du via vår beställningssida.

Hur fungerar det om det behövs nya avdelningar i planen?
När du vill ha en ny avdelning i planen beställer du det via pcSKOGs beställningssida. pcSKOG säkerställer då att avdelningen förs in på ett korrekt sätt. När avdelningen är tillagd kan du själv ändra datat i avdelningen med hjälp av appen.

Vad ingår i den årliga kontrollen?
Virkesförrådet räknas upp och naturvärden kontrollera mot öppna datakällor. Dessutom kontrolleras att planen är geometriskt korrekt och ifall att det finns nytt skogliga grunddata.

Hur hämtar jag ut underlag till min nästa virkesaffär?
I appen har du tillgång till sammanställningar på din skogsbruksplan som du kan skicka till din skogliga kontakt. Via beställningssidan kan beställa ett färdigt underlag för din nästa virkesaffär. Underlaget fungerar även utmärkt vid kontakt med skogvårdsentreprenör. Fungerar även om du vill lägga upp en försäljning på exempelvis Virkesbörsen.

Om jag vill lägga till en åtgärd i en avdelning, hur går jag då?
Du kan själv ändra allt data i din skogbruksplan. Klicka på den avdelning du vill ändra och bläddra dig fram till den uppgift du vill ändra. Du kan även utföra åtgärder i appen.

Hur får jag min skogsbruksplan digital?
Varje gång en ny skogsbruksplan upprättas så skapas en digital fil. Det är inte säkert att du som skogsägare har fått den digitala filen på din skogsbruksplan. Är du osäker kan du alltid fråga den som du beställde din skogsbruksplan utav och be att få den digitala skogsbruksplanefilen.

Jag vill att min skogliga rådgivare/virkesköpare/entreprenör ska se planen. Hur gör jag?
När du köper tjänsten MinPlan av oss kan du välja vilka som ska ha åtkomst till skogsbruksplanen. Dessa personer kan logga in i pcSKOGs app och titta på hela skogsbruksplanen. Du kan även lägga till personer i efterhand via beställningssidan.

Vad kostar det?
Det kostar 990 kr/år. Då ingår tio beställningar per år. När du vill lägga till ex. en avdelning eller en väg i din plan gör du det via vår beställningssida. Där kan du också beställa underlag från din plan.  Är du en större skogsägare kan du behöva köpa till fler beställningar.

Vad händer om jag avslutar mitt abonnemang?
Om du avslutar dit abonnemang hos oss får du ut din skogsbruksplan i två versioner: en originalplan och en plan som innehåller alla ändringar du fört in i planen. Du få alltså såklart behålla alla ändringar du gjort.