TJÄNSTER & PRODUKTER

pcSKOG har en rad lösningar för dig som arbetar med skogsbruksplaner. Använder du drönare i skogsbruket finns goda möjligheter att koppla ihop den med din skogsbruksplan. Med programmen följer även en rad rapporter som kan användas för att följa upp  genomförda åtgärder. Förvaltas många fastigheter finns möjlighet att dela skogsbruksplanen i app till fastighetens ägare.

Produktlösningar företag:

pcSKOG Organisation-användare:

Delningstjänster (pcSKOG Organisation)

Konsulttjänter

Abonnemang Skogsägare:

Läs mer om produkter för skogsägare under fliken ”Skogsägare

forest_trees_light_111536_2365x1774

VILL DU HA MER INFORMATION?

KONTAKTA OSS!

Har du frågor eller vill ha rådgivning kring de olika abonnemangen så kontakta oss på 046 – 15 95 60 eller maila oss på pcskog@pcskog.se