Uppdateringshistorik

Följande versioner och uppdateringar har släppts av pcSKOGs programvaror.

pcSKOG Plan (2023)

Kumulativa ändringar.

Släppdatum Versionsnr Enhet Innehåll
2024-06-12 2023.1.17.6 pcSKOG Plan ⦁ Arbete utan internetansluning förbättrad
⦁ Registrering av provytevärden åtgärdad
⦁ Klipp mot karttjänster (WMTS) ändrad
⦁ Diverse mindre rättningar och förbättringar
2024-05-07 2023.1.15.12 pcSKOG Plan ⦁ Fastighetssök från GSD
⦁ Avdelningskontroller utökade
⦁ Hantering av grafisk text rättad
⦁ ÖH bonitering omarbetad
⦁ Samt mindre förbättningar
2024-03-27 2023.1.14.3 pcSKOG Plan ⦁ Funktionen ”Speciella värden” uppdaterad
⦁ Projekthanteringen åtgärdad
⦁ Karthanteringen i utforskaren uppdaterad
⦁ Provytestödet uppdaterat
⦁ Funktionen Komplettera avdelning utökat med fler värden
2024-03-27 .14 pcSKOG Fält ⦁ Nytt namn: pcSKOG Fält (tidigare pcSKOG App)
⦁ Kraftigt förbättrade nedladdningstider av planer till appen
⦁ Förändrad tematisering av hämtade / ej hämtade skogsbruksplaner
⦁ Fel i synkning av anteckningar mellan användare åtgärdat
⦁ Flertalet karttjänster uppdaterade
⦁ Ny kartmotor: Snabbare panorering i appen
2024-02-26 2023.1.1.13 pcSKOG Plan ⦁ Knappen för att ändra avdelningsdata är tillbaka (på allmän begäran)
⦁ Karttjänster från lantmäteriet uppdaterade till version 1.3
⦁ Vid tillväxtframskrivning sparas planen automatiskt till ett arkiv innan beräkningen, och till planhotellet efter beräkningen
2024-01-30 2023.1.1.12 pcSKOG Plan ⦁ Uppdaterat menyfältsområde i planfliken
⦁ Snabbknapp för att skapa avdelning (som fältanteckning)
⦁ Kontinuitetsskogsbruk är utbytt mot hyggesfritt skogsbruk (gäller anpassad skötsel)
⦁ Inventeringsåtgärd kommer inte automatiskt som ny åtgärd vid utförd åtgärd
⦁ Visning av avdelningsnummer vid urval åtgärdat
⦁ Samt mindre förbättringar och felrättningar
2023-11-24 2023.1.1.11 pcSKOG Plan ⦁ Skogliga grunddata uppdaterad
⦁ Nya karttjänster från SGU för grundvatten mm
2023-10-05 2023.1.1.9 pcSKOG Plan ⦁ Rättning av problem vid användning utan internet
⦁ Ny karttjänst för fjällnära skog
⦁ Rättning i Forestand export- och importfunktionen.
⦁ Samt mindre förbättringar och felrättningar
2023-09-27 2023.1.1.8 pcSKOG Plan ⦁ Rättning i Forestand export- och importfunktionen.
⦁ Samt mindre förbättringar och felrättningar
2023-09-22 2023.1.1.7 pcSKOG Plan ⦁ Nya adresser för vissa karttjänster
⦁ Samt mindre förbättringar och felrättningar
2023-08-22 2023.1.1.6 pcSKOG Plan ⦁ Nya adresser för vissa karttjänster
⦁ Samt mindre förbättringar och felrättningar
2023-06-20 2023.1.1.5 pcSKOG Plan ⦁ Nya adresser för karttjänster.
⦁ Mallhantering kompletterad.
2023-06-13 pcSKOG Plan / pcSKOG App Problem med försvunna anteckningar lokaliserat och åtgärdat
2023-05-31 2023.1.1.4 pcSKOG Plan ⦁ Planer med felaktigt skrivskydd åtgärdat
⦁ Trädslagsandelar i avdelningsrapporten åtgärdat
2023-05-26 2023.1.1.3 pcSKOG Plan ⦁ Problem vid använding i offlineläge åtgärdat.
⦁ Problem med kommentarernas mallar åtgärdat.
2023-05-17 2023.1.1.2 pcSKOG Plan ⦁ Fel i uppdateringsrutin rättat.
⦁ Inloggning i programmet vid ingen eller dålig internetuppkoppling åtgärdat.
⦁ Ytsättning i kartan kunde ge geometrifel i vissa lägen, åtgärdat.
⦁ Lägga till bilder på avdelning åtgärdat.
2023-05-04 2023.1.1.1 pcSKOG Plan Första versionen

Version 2019 (Rättvik)

Kumulativa ändringar.

Släppdatum Versionsnr Innehåll
2023-06-28 2019.2.1.58 Gäller både pcSKOG proffs/gård
⦁ Nya adresser för karttjänster
2023-05-24 2019.2.1.57 Gäller både pcSKOG proffs/gård
⦁Ny URL för SLU artdata och rödlistan
⦁Försättsbladets disposition rättad
⦁Automatisk sökning efter speciella värden förbättrad
⦁Diverse mindre rättningar och förbättringar
2023-02-10 2019.2.1.56 Gäller både pcSKOG proffs/gård
⦁Speciella värden, ny beräkningsmetod för naturreservat och vattenskyddsområde
⦁Inhämtning av fastighetsinformation från lokal shape-fil rättad
⦁Datumangivelse för upplägg av utförd åtgärd rättad
⦁Diverse mindre rättningar och förbättringar
Gäller pcSKOG proffs/gård tillsammans med pcSKOG app
⦁RTF formatering för kommenatarer till och från app rättad
2022-10-24 2019.2.1.51 Gäller både pcSKOG proffs/gård
⦁Inläsning från GSD uppdaterad
⦁Forestandexporten uppdaterad
⦁SKS karttjänster uppdaterade
Gäller pcSKOG proffs/gård tillsammans med pcSKOG app
⦁Ny funktion, identifiera och administrera anteckning
⦁Ny provytefunktion
2022-08-22 2019.2.1.50 ⦁ Logotypen på försättssidan kunde försvinna i vissa lägen, rättat
⦁ SLU markfuktighetskartor bland karttjänsterna har flyttats till fliken SLU
⦁ Limes Norrlandicus, gräns uppdaterad
⦁ Problem med ägardubletter vid hämtning från planhotellet, rättat
⦁ Heurekaexporten ändrad så att endast huvud och följdåtgärder exporteras, ej alternativåtgärder
⦁ Georefs kartfönster uppdaterades inte korrekt, rättat
⦁ Sparandet av sökväg för externa teman sker nu vid öppnandet av temat istället för vid stängning av programmet
2022-04-20 2019.2.1.49 ⦁ Artdatabankens karttjänst för rödlistan uppdaterad
⦁ Forestand-imports trädslagsandelar rättad
⦁ Limes Norrlandicus, gräns uppdaterad
⦁ Avdelningsidentiet målklass uppdaterad
⦁ Avdelningsvisa värden kan tilldelas trädslagsvis om dessa ej finns
⦁ Diverse mindre felrättningar
2022-01-31 2019.2.1.46 ⦁ Inloggning till planhotell kompletteras med användarens e-postadress
⦁ Inläsning av Metrias GSD uppdaterad
⦁ Forestand export/import uppdaterad
⦁ Ny karttjänst, inkl i Speciella värde, Våtmarksinventering
⦁ Markera-verktyg i kartan har egen inställning för sökavstånd
⦁ Egendefinierad avdelningsidentitet i kartan utökad med beskrivningskod 1
⦁ Planloggen uppdaterad med virkesförråd före och efter tillväxtframskrivning
⦁ Urval kan nu visas med konturer
⦁ Diverse mindre felrättningar
2021-11-12 2019.2.1.45 ⦁ Anpassning för Metrias nya leveransformat av GSD
⦁ Diverse mindre felrättningar
2021-10-26 2019.2.1.44 ⦁ Korrigering av GML export
⦁ Diverse mindre förbättringar och felrättningar
2021-09-21 2019.2.1.43 ⦁ Stöd för Lantmäteriets nya leveransformat för GSD data (GeoPackage)
⦁ Manér för anteckningar gjorda i appen kan justeras i gård/proffs (AS+)
⦁ Justering i Forestand export/import (framtida lövdominans)
⦁ Provytestöd, summering stamantal rättat (pcSKOG proffs)
⦁ Problem med att spara georefererad tiff-bild rättat
⦁ Diverse mindre förbättringar och felrättningar
2021-07-18 2019.2.1.42 ⦁ Dela anteckningar från appen till proffs/gård (gäller Planhotell och Avtalsservice plus)
⦁ Ny hantering av karttjänsten SLU Artdatabankens rödlista
⦁ Justerad avverkningsanmälan i OP (proffs)
⦁ Diverse mindre förbättringar och felrättningar
2021-07-01 2019.2.1.41
 • Dela anteckningar från appen till proffs/gård (gäller Planhotell och Avtalsservice plus)
 • Ny hantering av karttjänsten SLU Artdatabankens rödlista
 • Justerad avverkningsanmälan i OP (proffs)
 • Diverse mindre felrättningar och förbättringar
2021-05-27 2019.2.1.31 ⦁ Justering av Forestand import/export
⦁ Geometrikontroll utbyggd för att identifiera och ta bort små ytor
⦁ Diverse mindre felrättningar
2021-05-07 2019.2.1.28 ⦁ Justering av Forestand import/export
⦁ Geometrikontroll utbyggd för att identifiera och ta bort små ytor
⦁ Ajourhållningsdatum sökbart i Utforskare och på planhotellet
⦁ Diverse mindre felrättningar
2021-03-25 2019.2.1.23 ⦁ Justering av Forestand import/export
⦁ Korrigering av GML export
⦁ Fler åtgärder synliga i tabelläget
⦁ Diverse mindre felrättningar
2021-02-15 2019.2.1.18 ⦁ Rapporten Åtgärdsöversikt har fått ny sortering samt beräkning av uttag för alternativa åtgärder.
⦁ Nytt PEFC Certifikat
⦁ Linjetyperna Kraftledning och Stup hade en utjämningseffekt vid vissa zoomintervall, det är åtgärdat.
⦁ Teckenförklaringen har nu samma font för alla teman.
⦁ Infört knapp som justerar bergtecken till rätt vinkel.
⦁ Avdelningsidentitetens storlek kan nu sättas ned till 2pt
⦁ Infört knapp för att, vid utföra åtgärd, kunna växla mellan åtgärder inom gruppen och samtliga.
⦁ Nya karttjänster inlagda. Värdefulla vatten, Våtmarksområden ”Ramsar” samt Myrskyddsplan. Dessa är även sökbara via Speciella värden.
⦁ Diverse mindre felrättningar
2020-12-09 2019.2.1.9
 • Ny markfuktighetskarta från SLU
 • Kartutskrifter karthuvud och innehållsförteckning rättad
 • Ny dialog för hämta och spara planer (gäller Mitt Planhotell för avtalsservice Plus kunder)
2020-11-25 2019.2.1.8 ⦁ Ny markfuktighetskarta från SLU
⦁ Rapporten åtgärdsöversikt sorterad i prioritetsordning
⦁ Rapporten certifiering justerad
⦁ Sökningen efter speciella värden rättad
2020-10-27 2019.2.1.6 ⦁ Rättning av mallar för OP
⦁ Förbättrat bildstöd i kartan
⦁ Stöd för FSC standarden. Ny registrering och ny rapport
⦁ Ny design av avdelningsformuläret
⦁ Ny funktion för att automatiskt komplettera avdelningsvärden
⦁ Ny benämning av GYL-klasserna
⦁ Åtgärdat summeringsfel i åldersklassrapporten
⦁ Ändring av uttagshantering för åtgärderna Naturvårdande skötsel och Naturvårdshuggning
⦁ Ny åtgärd, Hyggesfri avverkning (uttag 1-99%)
⦁ Åtkomst till vissa av Skogsstyrelsens karttjänster rättad
⦁ Rättning av ägar/kontaktregistret
⦁ Övriga mindre rättningar
2020-10-16 2019.2.1.5 ⦁ Åtkomst till vissa av Skogsstyrelsens karttjänster rättad⦁ Rättning av ägar/kontaktregistret
⦁ Övriga mindre rättningar
2020-09-04 2019.2.1.1 ⦁ Stöd för FSC standarden. Ny registrering och ny rapport
⦁ Ny design av avdelningsformuläret
⦁ Ny funktion för att automatiskt komplettera avdelningsvärden
⦁ Ny benämning av GYL-klasserna
⦁ Åtgärdat summeringsfel i åldersklassrapporten
⦁ Ändring av uttagshantering för åtgärderna Naturvårdande skötsel och Naturvårdshuggning
⦁ Ny åtgärd, Hyggesfri avverkning (uttag 1-99%)
⦁ Övriga mindre rättningar
2020-06-18 2019.1.2.5 ⦁ Ny karttjänst, trädhöjdsraster
⦁ Rättning av fel vid import av texter från GSD data
⦁ Rättning av fel beräkning av speciella värden från tjänsterna vattenskyddsområde, Natura2000 och naturreservat.
⦁ Övriga mindre rättningar.
2020-05-26 2019.1.1.98 ⦁ Åtgärdat att vissa karttjänster inte kunde nås vid sökning efter speciella värden
⦁ Översiktskartan i plan uppdaterades inte efter kartändringar
⦁ Avdelningsidentiteten visades inte i viss skala
⦁ Diverse mindre förbättringar och rättningar
2020-05-04 2019.1.1.90 ⦁ Rättningar av grafer i sammanställningsrapport
⦁ Förbättrad hantering av GSD data
⦁ Diverse mindre förbättringar och rättningar
2020-04-01 2019.1.1.80 ⦁ Skogsstyrelsens barkborrekarta som karttjänst
⦁ Diverse rättningar av funktion i Operativ Planering (endast pcSKOG proffs)
⦁ Karttexter rättade, i vissa skalor kunde dessa visas felaktigt i tidigare version
⦁ Diverse mindre förbättringar och rättningar
2020-02-21 2019.1.1.75 ⦁ Förbättrad hantering vid hantering av externa bildfiler
⦁ Förbättrad hantering av planansvarig och fria fält
⦁ E-postutskick i samband med webbplan åtgärdat
⦁ Temat Speciella värden åtgärdat
⦁ Förbättrad symbolhantering mellan versioner.
2020-01-24 2019.1.1.72 ⦁ Ändrad hantering av nya skogliga grunddata
2020-01-15 2019.1.1.71 ⦁ Ny skogliga grunddata
⦁ Diverse felrättningar
2019-12-20 2019.1.1.69 ⦁ Förbättrad utskriftshantering
⦁ Om GPS aktiv panoreras kartan automatiskt
⦁ Spara georefererad bild som KMZ
⦁ Ny tematisering för skogliga grunddata
⦁ Hyggesfritt kan anges som skogsbruksmetod
⦁ Diverse felrättningar
2019-11-20 2019.1.1.59 Första version

Version 2016:

2016.16 (2019-01-21)

pcSKOG proffs/gård

 • Anpassningar för att göra vissa karttjänster snabbare (framförallt Skogliga grunddata)
 • Åtkomst av Metria WFS rättad (kräver abonnemang hos Metria)
 • Diverse minde felrättningar

pcSKOG proffs

 • Mindre rättningar i hanteringen av Forestand-filer.
 • Genomgång av funktionen för att publicera planer till app och webb.

2016.15 (2018-11-15)

pcSKOG proffs/gård
– Funktionen för karttjänster anpassad till förändringar av Skogliga grunddata och Skogsdataportalen.
– Funktion för import av linjer från GPX-filer tillagd
– Diverse minde felrättningar

pcSKOG proffs
– Mindre rättningar i hanteringen av Forestand-filer.

2016.14 (2018-07-09)

Nya licensvillkor med anledning av GDPR. Läs mer på https://www.pcskog.se/integritetochsakerhet
pcSKOG proffs/gård

 • Ändring till följd av ny åtkomst av Lantmäteriets Topologiska webbkarta
 • Åtkomst av företagsspecifika karttjänster ändrad
 • Diverse mindre felrättningar

2016.12 (2018-05-31)

Nya licensvillkor med anledning av GDPR. Läs mer på https://www.pcskog.se/integritetochsakerhet/

pcSKOG proffs/gård

 • Nya  tjänster för Speciella värden, RAÄ Fornsök och SLU Artdata. I pcSKOG proffs kan man även använda dessa för automatisk analys och tilldelning till avdelningen.
 • Nya teman för Skogliga grunddata (Laserdata) och nya WMS-tjänster för Riksintresse
 • Diverse mindre felrättningar
 • pcSKOG proffs tillsammans med Planhotell,
 • Företags/organisations-login för att titta på alla planer på sitt Planhotell i appen (iOS/Android)

2016.11 (2018-03-28)

pcSKOG proffs/gård

 • Ändring av några kartmanér (exv stuplinje)
 • Hanteringen av offlineklipp från karttjänsten Topowebb
 • Diverse minde felrättningar

pcSKOG proffs tillsammans med Planhotell

 • Företags/organisations-login för att titta på alla planer på sitt Planhotell i appen (iOS/Android)
 • Ändring i funktionen för att exportera data till externa system 
 • Kontakta pcSKOG AB om du vill veta mer om Planhotell och vilka tilläggstjänster som finns.

2016.10 (2017-12-08)

Uppdateringen rättar ett fel, infört i uppdatering 2016.9, kring hanteringen av tiffbilder i kartan.

Nedanstående förbättringar från uppdateringen 2016.9 finns också med i denna uppdatering:

 • Forestand-filer, möjlighet att behålla underavdelningsnummer (endast pcSKOG proffs)
 • Zonindelning för rekreationstillägg, nu möjligt att använda 6 klasser (endast pcSKOG proffs)
 • GPS-funktionens start och stopp funktion tydliggjord
 • Import av linjer vid ritning av karta förbättrad samt mindre felrättningar

2016.9 (2017-11-20)

 • Forestand-filer, möjlighet att behålla underavdelningsnummer (endast pcSKOG proffs)
 • Zonindelning för rekreationstillägg, nu möjligt att använda 6 klasser (endast pcSKOG proffs)
 • GPS-funktionens start och stopp funktion tydliggjord Import av linjer vid ritning av karta förbättrad
 • samt mindre felrättningar

2016.7 (2017-09-22)

 • Förbättrad hantering av Forestand export och import
 • Mindre felrättningar

2016.6 (2017-05-18)

 • Hämta in gps-punkter från pcSKOG app till pcSKOG gård/proffs – gäller avtalsservice plus
 • Ny funktionalitet i Forestand import/export
 • Mindre felrättningar

2016.5 (2017-03-28)

 • Felrättning av funktionen för publicering till app/webb, samt mindre felrättningar i programmet.

2016.4

 • Gav aldrig ut.

2016.3 (2017-03-01)

pcSKOG proffs med Planhotell

 • Möjlighet att publicera för app och webb.

pcSKOG proffs/gård

 • Ny hantering av skogliga grunddata (karttjänst istället för filhantering).
 • Nya karttjänster; fornsök, lutning och markfuktighet.

2016.2 (2016-11-15)

Förbättrad hantering av kommunikationen mellan pcSKOG proffs och Plancenter/Planhotell. Ny hantering av en del WMS-tjänster

2016.1 (2016-07-13)

 • Topologisk webbkarta åter i drift.
 • Möjlighet till egen rubriksättning i karthuvudet på kartutskrifterna.
 • Mindre felrättningar.

Senaste versionen 2016 (2016-05-16)

– Operativ planering
Möjlighet att skapa en s.k. operativ plan som bl.a. innehåller;
– åtgärdsytor som helt eller delvis överlappar planens avdelningar,
– linjeobjekt såsom bas- och stickvägar och informationslinje,
– punktobjekt såsom t.ex. avlägg, larmkoordinat,
– Hänsynsåtgärder.
– Utifrån den operativa planen kan man skapa traktdirektiv och avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

Enbart Proffs med Plancenter:

För användare av Plancenter och Proffs finns nu, pcSKOG Utforskaren.

Med Utforskaren kan man i korthet;
Se alla planer i Plancenter på kartan,
Söka ut och och utforska avdelningar/planer som uppfyller specifika kriterier,
Ta fram sammanställningar på ovan urval,
Hämta ut planer lokalt via kartan.

Kontakta pcSKOG för utsättning av utforskaren.

– Karta i 3D
Möjlighet att omvandla kartan till 3D (tre dimensioner) för visualisering och avverkningsplanering. I 3D-kartan kan man bl.a:
navigera och “flyga” i 3D,
simulera en förstärkning av höjdskillnader,
simulera en vattenhöjning,
simulera solens förflyttning över terrängen.

– Öppna och exportera Forestand planer
Nu finns möjligheten att öppna planer i Skogsforsks planformat Forestand. Det går även att exportera en pcSKOG plan till Forestand.

– Diverse felrättningar

Uppdateringen (2015-12-22)

– Nya skogliga grunddata. Skogsstyrelsen har uppdaterat de skogliga grunddata som man sedan tidigare har kunnat använda i pcSKOG med nya beräkningar. I senaste versionen finns stöd för att använda dessa uppdaterade data.

– Nytt tema i kartan; Trädslagstema. Det dominerande trädslaget färgar avdelningen dessutom blir färgen mörkare ju äldre beståndet är.

– Diverse felrättningar

Uppdatering (2015-06-18)

Ytterligare två funktioner för att göra pcSKOG proffs mer anpassat för fältarbete:

Provytehantering, registrera provytor på avdelningarna, Mata exv in en grundyta och en höjd och få förslag på volym. Provytans position kan sparas om man har en GPS kopplad till datorn.

Ståndortsbonitering, registrera trädslag, ålder och övre höjd och få förslag på SI för avdelningen.

Dessutom har fler fria fält på plan-nivå samt två inmatningsfält för att hantera certifieringsuppgifter lagt till.

Fältanteckningar, spara ofullständiga uppgifter för en avdelning som fältanteckning. Fältanteckningar blir markerade i kartan med en klart avvikande färg. På så sätt kan man samla in uppgifter om en avdelning utan att alla uppgifter måste fyllas i med en gång.

Inmatningsstöd, använder man en dator med touchskärm kan man kryssa i rutan ”inmatningsstöd”. Då används inmatningsfönster för att hantera uppgifter som ska registreras för avdelningen, som man kan hantera med fingrarna.

Laserdata från Skogsstyrelsen, förbättrade beräkningar, möjlighet att göra beräkningar för flera fastigheter samtidigt, eller från ett tillfälligt område som ritats i kartan.

I kartan finns en ny karttjänst – toplogiska kartan – från Lantmäteriverket tillgänglig.

Uppdateringen (2014-11-25)

Skogliga grunddata från Skogsstyrelsen (laserskanning)

Rutin inlagd i kartan för att skapa ett antal teman med beståndsmedelvärden för skogliga variabler utifrån laserskannade data nedladdade från Skogsstyrelsen.

Rapporter

Åldersklassrapportens kommentarer angående skogsvårdslagens ransoneringsregler är ändrade för att passa in på ett tillägg i 12 §. Dessutom redovisas den andel skog yngre än 20 som skulle bli fallet om planens åtgärdsförslag genomförs.
Huggningsklassrapporten redovisade summerade arealer för NS/NO felaktigt (detta endast om planen är inställd på att NS/NO-avdelningar ej ska tilldelas huggningsklass).
Huggningsklassrapporten visade felaktig areal för skikt som klassats som NS eller NO.
Försättssidans ägaruppgifter kunde i vissa lägen få en rad utan namn men med 0 % i ägarandel, åtgärdat.

Karta

Texterna i teckenförklaringen till målklasstemat blev avhuggna. Texterna nu justerade så att hela texten ryms.
Hyggesrensning är flyttad från gruppen röjning till gruppen föryngring.
Nu redovisas samtliga skikt (även skärm och underväxt) i temat för skikt i kartan.Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt – logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.
Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt – logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.

Plan

Vid inmatning av de i en plan ingående fastigheterna kunde problem uppstå när län/kommun/församling angavs från tangentbordet.
Automatupplägget av torvmark i speciella värden om beskrivningskoden angavs fungerade inte riktigt.
Hantering av mushjulet (scroll) justerad i planprogrammet.

Uppdateringen 2014-02-01

Speciella värden

Ny funktion för att hantera uppdatering av speciella värden (enl ovan) automatiskt mot befintliga
karttjänster. Programmet gör en analys av vilka avdelningar och hur stor del som berörs och anger detta i
procent på avdelningsnivå.

Windows 8 anpassningar

Diverse anpassningar för att pcSKOG skall fungera bättre med windows 8.

Rapporter

Huggningsklassrapporten redovisade summerade arealer för NS/NO felaktigt (detta endast om planen är inställd på att NS/NO-avdelningar ej ska tilldelas huggningsklass).
Huggningsklassrapporten visade felaktig areal för skikt som klassats som NS eller NO.
Försättssidans ägaruppgifter kunde i vissa lägen få en rad utan namn men med 0 % i ägarandel, åtgärdat.

Karta

Texterna i teckenförklaringen till målklasstemat blev avhuggna. Texterna nu justerade så att hela texten ryms.
Hyggesrensning är flyttad från gruppen röjning till gruppen föryngring.
Nu redovisas samtliga skikt (även skärm och underväxt) i temat för skikt i kartan.Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt – logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.
Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt – logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.

Plan

Vid inmatning av de i en plan ingående fastigheterna kunde problem uppstå när län/kommun/församling angavs från tangentbordet.
Automatupplägget av torvmark i speciella värden om beskrivningskoden angavs fungerade inte riktigt.
Hantering av mushjulet (scroll) justerad i planprogrammet.

Version 2014

Planuppgifter

En guide vid upplägg av ny plan.
Nya uppgifter som kan registreras på plannivå är exv; planläggningsmetod, planläggningsperiod, man kan registrera upp till tre planläggare per plan.
Möjlighet att registrera ingående fastigheter i planen.
Nya uppgifter som kan registreras på avdelningsnivå är; jordart, naturvärdesklass (enligt Skogsbiologerna), kortfattat naturvårds- och produktionsmål, som ett komplement till kommentaren.
Zonindelning i samband med rekreationsanpassning, möjlighet att registrera egna namn.
Fler trädslag – från 11 till 24, bland annat de ädla trädslagen och ädelgran.
Funktion som söker ut sk geotaggade bilder till avdelningen, dessa följer med vid arkivering.
Funktion för automatiskt uträkning av terrängtransportavstånd.

Rapporter

Ny design på försättssidan.
Möjlighet att skriva ut en innehållsförteckning.
Tydligare uppdelning på volymer och arealer med avseende på de olika målklasserna.
Ny design på avdelningsbeskrivningen, möjlighet att få med kommentarerna och mer uppgifter står i klartext.
Avdelningsbeskrivning helsida kan skrivas ut med eller utan karta samt med avdelningens bilder.

Kartan

Möjlighet att frigöra yta för kartfönstret genom att minimera menyfältsområdet.
Karttjänster, möjlighet att lägga till egna karttjänster.
Skapa sk offlineklipp från bildfil eller en karttjänst för att ha med som bakgrundsinformation i fält.
Ny funktion, kopiera mellan planer (slå samman två hela, eller delar av, planer).
Nya karttjänster från Skogsstyrelsens Skogsdataportal med tillhörande attributdata.