pcSKOG Plan är släppt nedladdning!

pcSKOG Plan är nu släppt för alla pcSKOGs kunder som tecknat sig för abonnemang. Nyheter i pcSKOG Plan är bland annat:

  • Nytt namn – programmet heter numera pcSKOG Plan (tidigare Proffs/Gård)
  • Kolbalans-rapport med sammanställning över skogens kolförråd
  • Bättre möjlighet för alla användare att arbeta mot flera Planhotell
  • Personlig inloggning i programmet ger högre säkerhet
  • Förändrad sammanställning på planfliken för bättre överblick
  • Licensnummer-hanteringen upphör

I fokus – Kolbalans
För att möta de ökade kraven på skogsbruket på att redovisa sitt klimatavtryck finns en ny rapport i pcSKOG Plan som sammanställer skogsbruksplanens kolbalanas. Med kolbalans menas en sammanställning på kolförrådet på skogen idag samt en prognos för hur förrådet utvecklas givet de planens åtgärder. Rapporten kan användas för att räkna på skogsåtgärder på planen samt att redovisa vilket klimatavtryck skogsbruket på ett innehav ger. pcSKOG redovisar hur vi räknat fram kolförrådet på ett transparent sätt fär att våra kunder ska kunna redogöra hur man kommit fram till dessa uppgifter.
Läs mer om hur pcSKOG räknar fram kolförrådet här