MÅNGA SMARTA FUNKTIONER

ETT VERKTYG FÖR SKOGSFÖRETAG

pcSKOG har bra insikt hur olika typer av skogsföretag arbetar operativt. Vi har en rad olika lösningar baserat på om du är förvaltare, planläggare, rådgivare eller virkesköpare. Använder du drönare i skogsbruket finns goda möjligheter att koppla ihop den med skogsbruksplanerna.

ANVÄNDARVÄNLIGT
DELNINGSBART
SMARTA FUNKTIONER

SKAPA TRAKTDIREKTIV

FÖRVALTARE

I pcSKOG kan du göra traktdirektiv och sedan uppdatera planen när åtgärden är utförd. Direktiven delas enkelt till skogsentreprenörer för användning direkt i skogsmaskinernas datorer. Med programmet följer även en rad rapporter som kan användas för att följa upp dina genomförda åtgärder. Har du många fastigheter att förvalta kan även ett planhotell med möjlighet att dela skogsbruksplanen i app till fastighetens ägare, vara en bra lösning för dig.

ANPASSA SKOGSBRUKSPLANER

PLANLÄGGARE

PcSKOG är marknadsledande inom skogsbruksplanläggning. I vårt program finns alla hjälpmedel tillgängliga som du kan tänkas behöva för att göra dina avvägningar korrekt. Programmet anpassas ständigt för att passa ändrade förutsättningar i skogsbruket. Även om skogsbruksplanen i grunden är en ganska standardiserad produkt finns stora möjligheter för dig att göra anpassade skogsbruksplaner efter kundens särskilda önskemål. Stora möjligheter finns även för dig att utvecklas som planläggningsföretagare.

TEMATISERADE KARTOR

RÅDGIVARE

Med hjälp av pcSKOG kan du ta fram de underlag du behöver. Programmets rapporter är utmärkta beslutsunderlag när du ska besluta vilka åtgärder som bör genomföras eller som råd vid försäljning. Tematiserade kartor över innehavet ger också god möjlighet att kommunicera med skogsägare eller utomstående part. Du har också möjlighet att ha dina kunders objekt i en app, så att du alltid har med dig ditt underlag. Uppdatera utförda åtgärder direkt i fält. PcSKOG ger dig också möjlighet att skapa bra underlag för till exempel virkesförsäljning, anbud på skogsvård eller liknande.

KARTSKIKT I SYSTEMET

VIRKESKÖPARE

Att samla alla skogsbruksplaner hos pcSKOG skapar stora möjligheter. Dela ut leverantörernas skogsbruksplaner i en app är ett sätt att knyta dem närmare till er. Med skogsbruksplanerna samlade hos oss kan ni även söka ut lämpliga bestånd för åtgärder och enkelt samla ihop större åtgärdsytor hos angränsande markägare. Skogsbruksplanerna går även lägga som ett kartskikt i era befintliga system, för att integrera informationen i planen och beståndsgränser.

TJÄNST FÖR SKOGSÄGARE

MinPlan

Genom MinPlan kan du enkelt analysera ditt skogsinnehav och därmed ta bättre beslut om skogen. Lättbegripliga och överskådliga funktioner. Vi hjälper dig att komma igång!

ALLTID TILL HANDS

APP i TELEFONEN

En anteckningsfunktion låter dej fånga allt som hänt sen sist. Ta bilder, gå upp en gräns eller markera ett vindfälle. Dela planen via appen med någon som hjälper dig. Alla med appen kan man kommunicera med.

SENASTE INFON

FASTIGHETSDATA

Genom att använda pcSKOG är du säker på alltid ha det senaste insamlade datat om din fastighet. Detta data är objektivt insamlat via laserskanning och tillhandahålls via Skogsstyrelsen. Detta data kan du enkelt jämföra med uppgifterna i din skogsbruksplan.

TJÄNST FÖR SKOGSÄGARE

MinPlan

Genom MinPlan kan du enkelt analysera ditt skogsinnehav och därmed ta bättre beslut om skogen. Lättbegripliga och överskådliga funktioner. Vi hjälper dig att komma igång!

ALLTID TILL HANDS

APP i TELEFONEN

En anteckningsfunktion låter dej fånga allt som hänt sen sist. Ta bilder, gå upp en gräns eller markera ett vindfälle. Dela planen via appen med någon som hjälper dig. Alla med appen kan man kommunicera med.

SENASTE INFON

FASTIGHETSDATA

Genom att använda pcSKOG är du säker på alltid ha det senaste insamlade datat om din fastighet. Detta data är objektivt insamlat via laserskanning och tillhandahålls via Skogsstyrelsen. Detta data kan du enkelt jämföra med uppgifterna i din skogsbruksplan.

BRA ATT VETA

Vem är tjänsten till för?
Tjänsten är anpassad för en privat skogsägare med ett skogsinnehav mellan 5 och 300 hektar. Även skogsägare med mer skogsmark kan använda tjänsten men får räkna med att behöva köpa till extra beställningar.

Hur många skogsbruksplaner kan jag använda?
Obegränsat antal planer. Du kan gör 5 beställningar per år men har möjlighet att köpa till fler beställningar.

Hur många kan jag dela skogsbruksplanen med?
Obegränsat antal personer.

Vad innebär en beställning?
När du vill lägga till något i din plan omfattas det av en beställning. Du kan även hämta ut data från din plan. pcSKOG gör en kvalitetssäkring av beställningen innan den genomförs, så att du alltid har en kvalitetssäkrad skogsbruksplan.

Hur fungerar det om det behövs nya avdelningar i planen?
När du vill ha en ny avdelning i planen beställer du det av pcSKOG. Planen blir då kvalitetssäkrad. Som användare kan du beställa 5 ändringar om året.

Vad ingår i den årliga kontrollen?
Virkesförrådet räknas upp och naturvärden kontrollera mot öppna datakällor. Dessutom kontrolleras att planen är geometriskt korrekt och ifall att det finns nytt skogliga grund