⦁ Stöd för FSC standarden. Ny registrering och ny rapport
⦁ Ny design av avdelningsformuläret
⦁ Ny funktion för att automatiskt komplettera avdelningsvärden
⦁ Ny benämning av GYL-klasserna
⦁ Åtgärdat summeringsfel i åldersklassrapporten
⦁ Ändring av uttagshantering för åtgärderna Naturvårdande skötsel och Naturvårdshuggning
⦁ Ny åtgärd, Hyggesfri avverkning (uttag 1-99%)
⦁ Övriga mindre rättningar

Läs mer om tidigare uppdateringar till pcSKOG 19…