Nyheter: Abonnemang, ny affärsmodell och ny skogsägartjänst.

I samband med Elmia wood 2022 lanserade pcSKOG en rad förändringar i våra produkter. Syftet med förändringarna är att lyfta fram möjligheten att redigera skogsbruksplaner i vår app samt att skapa en mer transparent affärsmodell. Följande förändringar gäller sedan 1:a juni:

  • Alla kunder kan, med rätt produkter, numera rederigera sina skogbruksplaner i pcSKOGs app Läs mer >>
  • Ny affärsmodell – Se våra nya abbonemang för nya kunder Läs mer >>
  • Licensavgiften för kunder med planhotell slopas. Ny produkter har bara en fast årlig avgift och saknar den tidigare licenskostnaden.
  • Ny tjänst för markägare – MinPlan   — Läs mer >>
  • pcSKOG Gård utgår som produkt.

Vi på pcSKOG tror att följande förändringar kommer leda till en mer transparent affärsmodell och att våra produkter bättre passar för den som ska använda dem.

Vi kommer komma med mer information framöver. Om du är befintlig kund hos pcSKOG kan du läsa mer om de nya förändringarna påverkar er här Läs mer >>

Hälsningar
pcSKOG