Överför ditt KATAM-data till pcSKOG

pcSKOG och Katam har ett nära samarbete som innebär att du kan överföra Katams mätningar till din skogsbruksplan och uppdatera dina avdelningar. Katams arbete för att digitalisera insamlandet av data ligger helt i linje med pcSKOGs vision om att utveckla planläggningsprocessen. pcSKOG och Katam har gemensamma användare som testar systemet för överföring. Kontakta pcSKOG eller Katam om du vill veta mer om hur du kan samla in data till skogbruksplanen på ett nytt sätt.

Hälsningar
pcSKOG