pcSKOG KOMPLETT

9 100 kr /12 mån exkl moms

pcSKOG Komplett är en användare i en organisation med möjlighet att redigera skogsbruksplaner i pcSKOG Proffs och pcSKOGs APP. Abonnemanget kräver pcSKOG Organisation.

I abonnemanget ingår fri support och tillgång till de senaste versionerna av pcSKOG Proffs och pcSKOGs app. Du får tillgång till alla organisationens skogbruksplaner och kan samverka med andra användare i organisationen. All pcSKOGs data lagras i Sverige på svenska servrar.

pcSKOGs planprogram pcSKOG Proffs som ingår i lösningen är den marknadsledande lösningen för att jobba med skogsbruksplaner. pcSKOG Proffs ger dig möjligheten att skapa gröna skogsbruksplaner utifrån rådande standard. Programmet anpassas löpande för att möta de ständigt höjda kraven som ställs på en skogsbruksplan.

pcSKOG Proffs är också ett komplett förvaltningsprogram för att ajourhålla skogsbruksplaner och skapa underlag från din plan. Med pcSKOGs App ingår även en fältenhet där du kan ajourhålla dina skogsbruksplaner i fält och ta anteckningar inför planerade åtgärder.

VALMÖJLIGHETER Passiv Aktiv Komplett
Se och anteckna
Redigera i app
Redigera i dator

pcSKOG PLAN INGÅR

pcSKOG Plan är ett produktionsverktyg för digitala skogsbruksplaner. pcSKOG Plan består av tre delar – plan, karta och karta 3D. Proffs innehåller alla funktioner Du behöver för att skapa en komplett grön skogsbruksplan. Med enkla funktioner kan du beräkna varje års tillväxt och hålla dina skogbruksplaner uppdaterade.

BRA ATT VETA

Skapa en ny skogsbruksplan
Används öppna karttjänster och ta in olika datakällor, t.ex. flygbilder, som underlag för att skapa din skogsbruksokan. Det finns även möjlighet att importera befintliga planer i ett antal olika planformat. pcSKOG Proffs innehåller en mängd specialfunktioner som ska underlätta din planläggning.

Håll skogsbruksplan uppdaterad och levande
Genom att underhålla planens data och föra in nya åtgärdsförslag, kan du hålla dina skogsbruksplaner uppdaterade. Åtgärder som utförts i skogen kan Du enkelt utföra i programmet. Med hjälp av inbyggda tillväxtfunktioner kan du räkna upp planens volym varje år. Tillväxtfunktionerna tar hänsyn till de åtgärder du gör i din plan.

Traktplanering ingår
All planering kan genomföras i ett program – pcSKOG. Den långsiktiga planen, skogsbruksplanen, kan ajourhållas i pcSKOG Proffs och den kortsiktiga, operativa planen med åtgärdsytor, kan ajourhållas med funktioner för den operativa planen. Skapa egna traktdirektiv för inläsning i skogsmaskiner eller enklare arbetsbeskrivniningar som kan användas vid skogsvård.

Hitta den information Du behöver
I pcSKOG Proffs finns en avancerad urvalsfunktion som möjliggör urval i flera steg av hela skogsbruksplanen. Urvalet kan sedan visualiseras på kartan och i tabellform.

Skapa ett lönsammare skogsbruk
Skogsbruksplanen är skogens affärsplan och pcSKOG ger dig en överblick över skogsinnehavet och vilka åtgärder som är bäst att göra vid olika tidpunkter. Med programmet pcSKOG Ekonomi kan du även se vilka intäkter och kostnader för föreslagna avverkningar du kan förvänta dig under planperioden.

Anpassa planen för din egen verksamhet
Du kan själv bestämma vilka data du vil ta med i din plan. Du kan göra rekreatoinsanpassade planer, bestämma vilket data planen ska innehålla och skapa egen design på kartor. Du kan enkelt lägga till din egen logotyp på rapporter eller ett karthuvud och norrpil som är unik för ditt företag.

Skapa ett underlag för certifiering
Enligt både FCS och PEFC ska du årligen föra in förändringar på fastigheten och hålla din skogsbruksplan uppdaterad. Med pcSKOG Proffs har du ett utmärkt verktyg för både registrering och uppföljning av allt som händer på fastigheten enligt dessa krav. pcSKOG följer löpande den utveckling som sker inom certifiering och EU:s taxonomi. Programmet anpassas löpande efter vilka krav som ställs på skogsbruksplanen.

Arbeta med GPS
Med pcSKOG Proffs får du verklig nytta av din GPS. I programmet kan du föra över platser (punkter) eller gränser/vägar (linjer) till eller från en GPS. Data som du kan samla in eller ta med ut i skogen kan exempelvis vara rågångar, nya skogsvägar, kultur-lämningar, svampställen eller planerade virkesupplägg.

Kommunicera enklare
Med din skogsbruksplan i pcSKOG Proffs, tillhör du en grupp av tusentals entreprenörer och skogsförvaltare som använder pcSKOG för att kommunicera kring skogsbruket. Man kan även exportera planen till en mängd olika format: Garmin (GPS), Google Earth (kml), Heureka, BM-win m.m..

Skapa kartor för egna behov
pcSKOG Proffs är ett öppet program där du kan skapa egna kartor. Du kan även rita direkt i kartan och lägga till en mängd symboler. Eller lägga till ditt eget symbolbibliotek. Är du duktig på GIS-system kan du skapa egna temakartor från allt som finns i planen. pcSKOG används som planeringsverktyg i många skilda sammanhang. Du kan även skapa underlag för din drönare i programmet.

Utnyttja digitala flygbilder och kartmaterial 
Det finns idag en mängd kartdata som kan användas i programmet, som t.ex. flygbilder, fastighetskartan, terrängkartan, fornlämningsinventeringar, kulturkartor, historiskt kartmaterial sedan tiden före ”laga skifte” m.m. I programmet kan man även aktivera ett antal karttjänster som visar kartdata från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Metria (betaltjänster) m.m. Du kan kontrollera och uppdatera din plan med skogsstyrelsens laserdata.

Systemkrav (rek. minimikrav)
CPU 1.6 GHz rekommenderas eller högre.
Processor Intel Core Duo, Pentium 4 eller Xeon Processor.
RAM 1 GB minimum, 2 GB rekommenderas eller högre.
Hårddisk 250 MB minimum.
Skärmens färgdjup 24 bit.
Skärmupplösning 1024 x 768 rekommenderas eller högre vid Normal storlek (96dpi).
Operativsystem: Windows 7/8/10/11.

Erik Bergqvist
Kundansvarig, Jägmästare

VILL DU HA MER INFORMATION?

KONTAKTA MIG!

Har du frågor eller vill ha rådgivning kring de olika abonnemangen så ring mig eller någon av mina kollegor på 046 – 15 95 60 eller maila oss på pcskog@pcskog.se