KARTTJÄNST WMS/WMTS

Karttjänst möjliggör att organsiationens skogsbruksplaner kan användas som ett kartskikt utanför pcSKOG. Exempel på användningsområden är stadsplanering, traktplanering, skogsmaskinskikt eller skogsbruksplanläggning. Tjänsten går att få antingen som en visningstjänst (WMS) eller som en tjänst där avdelnignarna från skogsbruksplanen kan kopieras (WMTS).

Tjänsten bygger på att ni har tillgång till pcSKOG Organisation eller Planhotellet hos oss. Skogsbruksplanerna visas som ett kartskikt i form av en WMS/WMTS-tjänst. Kartsiktet går att lägga in i andra GIS-platfformar så som ARC GIS och olika typer av skoglig GIS. Det går att anpassa innehåll och vilken infomation från skogsbruksplanen som ska visas i tjänsten.

pcSKOGs molntjänster befinner sig på servrar i Sverige hos svenska It-leverantörer. Åtkomst till ert data sker bara av behörig personal hos pcSKOG. Ingen utanför er organisation eller pcSKOG får åtkomst till data utan klartecken från er. På motsvarande sätt ska pcSKOG ha godkännande innan vi hämtar data från er i annat syfte än support eller för att säkerställa driften.

Erik Bergqvist
Kundansvarig, Jägmästare

VILL DU HA MER INFORMATION?

KONTAKTA MIG!

Har du frågor eller vill ha rådgivning kring de olika abonnemangen så ring mig eller någon av mina kollegor på 046 – 15 95 60 eller maila oss på pcskog@pcskog.se