pcSKOG ANVÄNDS I HELA SKOGSSEKTORN

pcSKOG arbetar som en oberoende samarbetspartner till hela skogssektron. Vi hjälper till med hantering av skogbruksplaner i alla verksamheter och för alla användare.

ALLTID TILL HANDS

PLANLÄGGARE

Genom pcSKOG program kan du som planläggare upprätta en komplett skogsbruksplan. pcSKOG abonnemangen anpassas alltid efter rådande standard och är ett robust program byggt för att användas på plats i skogen.

PÅLITLIGA UNDERLAG

RÅDGIVARE

Om du jobbar som skoglig rådgivare, mäklare eller på bank så ger pcSKOGs programvaror dig möjligheten att arbeta med skogbruksplaner på en avancerad nivå. Ta fram bra underlag från planens, dela planen till intressenter eller exportera planen för värdering. Med pcSKOGs app kan du ajourhålla skogsbruksplaner på plats i fält. Oavsett ditt användarscenario är pcSKOG basen för skoglig rådgivning.

SKOGENS DATAKÄLLA

FÖRVALTARE

Som förvaltare behöver du skogsbruksplanen som ett skogligt register och en datakälla. Med pcSKOGs programvaror kan du ta fram underlag för kontakt med entreprenörer, underlag för uppföljning och dela skogsbruksplanen med intressenter.

pcSKOGs app är ett fältverktyg där du kan uppdatera din skogbruksplan på plats i skogen. Om du vill göra kompletta traktdirektiv kan du göra detta med pcSKOGs modul Operativ planering som ingår i våra produkter.

OPTIMAL KUNDSERVICE

VIRKESKÖPARE

Vid virkesköp fungerar skogsbruksplanen som kundservice och/eller som ett sätt att hålla koll på era leverantörers fastighetsinnehav. Med pcSKOGs app kan ni ajourhålla era leverantörers skogsbruksplaner på plats i skogen och dela dem till markägaren. Rita anteckningar i planen som sedan blir synlig för alla i organisationen. För att dela informationen i skogsbruksplanerna kan ni skapa ett WMS/WMTS-skikt av planer för användning i andra system (Traktplanering/ planläggning etc.). En uppdaterad skogsbruksplan underlättar alltid vid virkesaffärer.

SKOGSVÅRD I FOKUS

ENTREPRENÖR

Du som skogsentreprenör inom skogsvård eller avverkning kan ajourhålla kundens skogsbruksplan på plats i skogen. Arbetar du mycket direkt emot skogsägare kan det vara värt att köpa någon av pcSKOGS lösningar för att ajourhålla kundens skogsbruksplan. Bli heller inte förvånad om du kommer komma i kontakt med pcSKOGs produkter när du arbetar i skogen.

Erik Bergqvist
Kundansvarig, Jägmästare

VILL DU HA MER INFORMATION?

KONTAKTA MIG!

Har du frågor eller vill ha rådgivning kring de olika abonnemangen så ring mig eller någon av mina kollegor på 046 – 15 95 60 eller maila oss på pcskog@pcskog.se