Produkter

Det finns alltid ett pcSKOG för din verksamhet.

Planhotell*

Plattformen för att bygga din planlösning

– Plattformen för lagring och delning av skogsbruksplaner
– Samarbeta om skogsbruksplaner
– Få överblick över organisationens planer
– Bygg ut med de användarroller du behöver

*Ett planhotell och minst en Proffs-produkt per organisation krävs

Utforskaren

Titta i app och dator

– Titta på skogsbruksplaner i datorn och appen
– Gör anteckningar på planer i fält
– Gör sammanställningar och rapporter
– Passar för: Övergripande arbete

Utforskaren plus

Redigera i app, titta i dator

– Redigera skogsbruksplaner i appen, titta i datorn
– Gör anteckningar på planer i fält
– Gör sammanställningar och rapporter
– Passar för: Operativt arbete

Proffs

Redigera  i dator, titta i app

– Redigera skogsbruksplaner i pcSKOG Proffs,
– Titta på skogsbruksplaner i appen
– Gör anteckningar i fält
– Skapa nya skogsbruksplaner
– Passar för: Planläggning

Proffs plus

Redigera i dator och app

– Redigera skogsbruksplaner i pcSKOG Proffs
– Redigera skogsbruksplaner i appen
– Gör anteckningar i fält
– Skapa nya skogsbruksplaner
– Passar för: Förvaltning

Digital skogsägare

Dela skogsbruksplaner utanför organisationen

– Dela skogsbruksplaner till leverantörer/kunder
– Era kunder kan se sin skogsbruksplan i pcSKOG app
– Kundens anteckningar visas i dator/app för er
– Passar för: Förvaltande, Virkesköpande och Rådgivande organisationer

WMS-tjänst

Använd skogsbruksplanerna i andra kartjänster

– Titta på skogsbruksplaner i datorn och appen
– Gör anteckningar på planer i appen
– Gör sammanställningar och rapporter
– Passar för: Övergripande arbete

Egna förslag

Det går göra mycket med organisationenens planer

– Titta på skogsbruksplaner i datorn och appen
– Gör anteckningar på planer i appen
– Gör sammanställningar och rapporter
– Passar för: Övergripande arbete