Skogsägare

Oavsett om du är nybliven skogsägare, om du samäger skogen med flera andra, eller om du har ägt skog länge, är det klokt att få allt samlat i en skogsbruksplan.

Vi vill att det ska vara enkelt att hålla skogsbruksplanen levande. Den löpande uppdateringen och anteckningar gör du via appen.I datorprogrammet pcSKOG Gård kan du göra urval och utskrifter för olika situationer i ditt skogsliv. Genom det kan du koppla ihop din skogsbrukplan med din drönare, skapa egna kartor eller komma åt de flesta öppna karrtkällor med kopplint till skogsbruk. Som kund hos pcSKOG kan du också vara trygg att du kan förvalta din plan oberoende av utomstående intressen.

 • Ta fram en sammanställning på alla gallringar (pcSKOG Gård)
 • Ta fram en sammanställning på en sida med beståndsinformation, åtgärder och karta. (pcSKOG Gård)
 • Se din position och ändra avverkningsytan. (appen)
 • Gå upp den nya tänkta vägen och spara som en linje. (appen)

För fler exempel på vad du kan använda pcSKOG till….

pcSKOGs lösning...

Ett program för windows som har utvecklats under 20 års tid. Med programmet kan man skapa och ajourhålla en digital skogsbruksplan (pcSKOG´- eller Forestand-format.)

 • En mängd olika sammanställningar
 • Gör avancerade urval.
 • Ändra beståndsgränser.
 • Jämför planens data med Sks skogliga grunddata.

Med appen, som finns både iOS och Android, utför du enkelt de vanligaste uppgifterna med skogsbruksplanen, t.ex…

 • Växla mellan olika bakgrundskartor, te.x. google maps,
 • Ändra planens attributdata, t.ex volym eller ålder.
 • Rita in objekt, t.ex en hänsynsyta eller positionen för jakttornet.
 • Se din position eller gå upp en ny tänkt väg.

Visste du att...

pcSKOG Gård används av över 6000 skogägare i hela Sverige.
Med Digital skogsägare kan vi lättare upprätthålla en relation med virkesleverantörerna.

Karl sågverk

Virkesköpare

Att vara en virkesköpande organisaion idag är krävande. Ökat skogsägande på distans ställer högre krav på organisationen. Behovet av effektiv kommunikation med leverantörer ökar därmed också, när man allt mer sällan träffas i skogen. Mycket information om organisationens leverantörer finns i skogsbruksplanen, men tillvaratas den informationen inom organisationen idag? 

Att samla alla skogsbruksplaner hos pcSKOG skapar stora möjligheter. Dela ut leverantörernas skogsbruksplaner i en app är ett sätt att knyta dem närmare till er. Med skogsbruksplanerna samlade hos oss kan ni även söka ut lämpliga bestånd för åtgärder och enkelt samla ihop större åtgärdsytor hos angränsande markägare. Skogsbruksplanerna går även lägga som ett kartskikt i era befintliga system, för att integrera informationen i planen och beståndsgränser.

 • Samla planerna på ett ställe (Planhotell)
 • Ge leverantörer tillgång till sina skogsbruksplaner i app (Digital skogsägare)
 • Skapa ett kartskikt med plandata (Planhotell – WMS)
 • Sök bland organisationens alla skogsbruksplaner (Utforskaren)

Lösningen för dig:

Ett program för windows som har utvecklats under 20 års tid. Med Proffs kan man skapa och ajourhålla en digital skogsbruksplan (pcSKOG- eller Forestand-format). PcSKOG Proffs är grunden i pcSKOG varpå man kan koppla tilläggsprodukter.

 • En mängd olika sammanställningar
 • Gör avancerade urval.
 • Ändra beståndsgränser.
 • Jämför planens data med Sks skogliga grunddata.

Mer detaljerad funktionslista…

Med appen, som finns både iOS och Android, utför du enkelt de vanligaste uppgifterna med skogsbruksplanen, t.ex…

 • Växla mellan olika bakgrundskartor, te.x. google maps,
 • Ändra planens attributdata, t.ex volym eller ålder.
 • Rita in objekt, t.ex en hänsynsyta eller positionen för jakttornet.
 • Se din position eller gå upp en ny tänkt väg.

Planhotellet är pcSKOG molntjänst där du lagrar dina planer och är basen i att bygga upp flertalet tjänster kopplat till skogsbrukplaner. Planhotteller möjliggör:

 • Enkel hantering av skogsbruksplaner inom organisationen
 • Säker lagring av planer
 • Möjlighet att presentera skogsbruksplanen i en app (Digital skogsägare)
 • WMS/WMF-skikt av samtliga planer

Med applikationen kan du använda planen effektivt vid virkesköp:

 • Sök ut bestånd eller och planer ut organisationens bas av planer,
 • Sök administrativt, geografiskt eller utifrån åtgärder,
 • Skriv ut hela eller utvalda delar av en plan,
 • Lägg in anteckningar via appen.

Visste du att...

pcSKOG Gård används av över 6000 skogägare i hela Sverige.
Med Digital skogsägare kan vi lättare upprätthålla en relation med virkesleverantörerna.

Karl sågverk

Skogsförvaltare

Som skogsförvaltare jagar man ständigt tidstjuvar och onödiga kostnader. Flödet av information måste fungera enkelt och smidigt. Det måste också gå fort att dela information om skogsinnehavet till utomstående aktörer. När allt det praktiska är gjort vill man även kunna redovisa och följa upp utförda åtgärder. 

pcSKOG vet att du som förvaltare arbetar operativt. Vi har en rad lösningar med dig i åtanke. Använder du drönare i skogsbruket finns goda möjligheter att koppla ihop den med din skogsbruksplan. I pcSKOG kan du göra traktdirektiv och sedan uppdatera planen när åtgärden är utförd. Direktiven delas enkelt till skogsentreprenörer för användning direkt i skogsmaskinernas datorer. Med programmet följer även en rad rapporter som kan användas för att följa upp dina genomförda åtgärder. Har du många fastigheter att förvalta kan även ett planhotell med möjlighet att dela skogsbruksplanen i app till fastighetens ägare, vara en bra lösning för dig. 

 • Ajourhållning av planen direkt i fält (pcSKOG app)
 • Traktplanering (PcSKOG proffs – Operativ planering)
 • Sammanställningar över utförda och planerade åtgärder (pcskog Proffs – Rapporter)
 • Skapa temakartor över innehavet (pcSKOG proffs)
 • Lagra planer smidigt och säkert (pcSKOG Planhotell)
 • Hantera många planer i app (pcSKOG Digital skogsägare)

Lösningen för dig:

Ett program för windows som har utvecklats under 20 års tid. Med Proffs kan man skapa och ajourhålla en digital skogsbruksplan (pcSKOG- eller Forestand-format). PcSKOG Proffs är grunden i pcSKOG varpå man kan koppla tilläggsprodukter.

 • En mängd olika sammanställningar
 • Gör avancerade urval.
 • Ändra beståndsgränser.
 • Jämför planens data med Sks skogliga grunddata.

Mer detaljerad funktionslista…

Med appen, som finns både iOS och Android, utför du enkelt de vanligaste uppgifterna med skogsbruksplanen, t.ex…

 • Växla mellan olika bakgrundskartor, te.x. google maps,
 • Ändra planens attributdata, t.ex volym eller ålder.
 • Rita in objekt, t.ex en hänsynsyta eller positionen för jakttornet.
 • Se din position eller gå upp en ny tänkt väg.

Med modulen Operativ Planering (del av pcSKOG Proffs) kan skapa en operativ plan i ett egen kartskikt. Med skogsbruksplanen som grund kan man skapa:

 • Åtgärdsytor
 • Operativa objekt, såsom avlägg,
 • Objekt, t.ex en hänsynsytor,
 • Fullständiga traktdirektiv i GHD-format.
 • Egna mallar för avverkningsanmälan

Planhotellet är pcSKOG molntjänst där du lagrar dina planer och är basen i att bygga upp flertalet tjänster kopplat till skogsbrukplaner. Planhotteller möjliggör:

 • Enkel hantering av skogsbruksplaner inom organisationen
 • Säker lagring av planer
 • Möjlighet att presentera skogsbruksplanen i en app (Digital skogsägare)
 • WMS/WMF-skikt av samtliga planer

Visste du att...

pcSKOG har alla större sågverk som kunder.
Med Digital skogsägare kan vi lättare upprätthålla en relation med virkesleverantörerna.

Karl sågverk

Planläggare

Skogsbruksplanläggning idag är mer än bara skogsuppskattning. Kraven på skogsbruket ökar ständigt och i slutändan är det ofta du som planläggare som måste göra avvägningen ute i fält. Samtidigt varje minut i fält dyrbar tid. Ett planläggningsprogram måste vara robust.

 

PcSKOG är marknadsledande inom skogsbruksplanläggning. I vårt program finns alla tillgängliga hjälpmedel som du kan tänkas behöva för att göra dina avvägningar korrekt. Programmet anpassas ständigt för att passa ändrade förutsättningar i skogsbruket. Även om skogsbruksplanen i grunden är en ganska standardiserad produkt finns stora möjligheter för dig att göra anpassade skogsbruksplaner efter kundens särskilda önskemål. Stora möjligheter finns även för dig att utvecklas som planläggningsföretagare, till exempel genom att erbjuda dina kunder skogsbruksplanen i app. Med pcSKOG får du också ett planläggningsprogram som alltid är anpassat till de senaste kraven som ställs på skogsbruket. i pcSKOG programmet inforgar vi ständigt ny teknik och nya lössningar, allt för att underlätta för dig som planläggare. 

 • Skapa skogsbruksplaner enligt senaste standard (pcSKOG Proffs)
 • Utvecklas som planläggare (Planhotell, Digital skogsägare)
 • Använd app som arbetsverktyg (pcSKOG app)

pcSKOGs lösning...

Ett program för windows som har utvecklats under 20 års tid. Med Proffs kan man skapa och ajourhålla en digital skogsbruksplan (pcSKOG- eller Forestand-format). PcSKOG Proffs är grunden i pcSKOG varpå man kan koppla tilläggsprodukter.

 • En mängd olika sammanställningar
 • Gör avancerade urval.
 • Ändra beståndsgränser.
 • Jämför planens data med Sks skogliga grunddata.

Mer detaljerad funktionslista…

Med appen, som finns både iOS och Android, utför du enkelt de vanligaste uppgifterna med skogsbruksplanen, t.ex…

 • Växla mellan olika bakgrundskartor, te.x. google maps,
 • Ändra planens attributdata, t.ex volym eller ålder.
 • Rita in objekt, t.ex en hänsynsyta eller positionen för jakttornet.
 • Se din position eller gå upp en ny tänkt väg.

Visste du att...

pcSKOG är det störst programmet i Sverige för skogsbruksplanläggning och har funnit sedan 1997.
Med Digital skogsägare kan vi lättare upprätthålla en relation med virkesleverantörerna.

Karl sågverk

Rådgivare och Mäklare

Att vara extern part och rådgöra med skogsägare kräver tydliga underlag. Det är ibland tidsödande att göra sammanställningar över kassaflöden och utförda åtgärder vid årsslutet. Att administrera ett skogsinnnehav i samarbete med externa parter kräver också bra underlag för åtgärder som ska utföras.

Med hjälp av pcSKOG kan du ta fram de underlag du behöver. Programmets rapporter är utmärkta beslutsunderlag när du ska besluta vilka åtgärder som bör genomföras eller som råd vid försäljning. Tematiserade kartor över innehavet ger också god möjlighet att kommunicera med skogsägare eller utomstående part. Du har också möjlighet att ha dina kunders objekt i en app, så att du alltid har med dig ditt underlag. Uppdatera utförda åtgärder direkt i fält. PcSKOG ger dig också möjlighet att skapa bra underlag för till exempel virkesförsäljning, anbud på skogsvård eller liknande.

 • Färdiga rapporter för ekonomiska sammanställningar (pcSKOG Proffs)
 • Tematiserade kartor (pcSKOG Proffs)
 • Digital skogsbrukplan, max 10 planer (pcSKOG App)

Lösningen för dig:

Ett program för windows som har utvecklats under 20 års tid. Med Proffs kan man skapa och ajourhålla en digital skogsbruksplan (pcSKOG- eller Forestand-format). PcSKOG Proffs är grunden i pcSKOG varpå man kan koppla tilläggsprodukter.

 • En mängd olika sammanställningar
 • Gör avancerade urval.
 • Ändra beståndsgränser.
 • Jämför planens data med Sks skogliga grunddata.

Mer detaljerad funktionslista…

Med appen, som finns både iOS och Android, utför du enkelt de vanligaste uppgifterna med skogsbruksplanen, t.ex…

 • Växla mellan olika bakgrundskartor, te.x. google maps,
 • Ändra planens attributdata, t.ex volym eller ålder.
 • Rita in objekt, t.ex en hänsynsyta eller positionen för jakttornet.
 • Se din position eller gå upp en ny tänkt väg.

Offentlig aktör

Att som offentlig aktör förvalta ett skogsinnehav innebär tuffa krav på dig som skoglig förvaltare. Samtidigt som skogen ska förvaltas effektivt är allmänhetens krav på skogsbruket ofta stort. Skogsförvaltningen måste samsas med friluftsliv, stadsbyggnad, exploatiering och rekretion. Skogsförvaltningen måste ständigt vävas samman med samhällets krav på dig som skoglig förvaltare. Kanske finns även ett krav att övergå till ett mer naturanpassat skogsbruk?

PcSKOG ger dig möjlighet att specialanpassa din skogsbruksplan efter dina behov. Skapa en rekreationsanpassad plan eller skapa egna skötselmål för dina bestånd. I pcSKOG är det möjligt att bedriva hyggesfritt skogsbruk.

– Skapa en plan för naturnära skogsbruk (PcSKOG Proffs)
– Ajourhåll planen i fält (pcSKOG App)
– Skapa zoner i ditt skogsbruk med hänsyn till samhällsintressen (pcSKOG Proffs)

Lösningen för dig:

Ett program för windows som har utvecklats under 20 års tid. Med Proffs kan man skapa och ajourhålla en digital skogsbruksplan (pcSKOG- eller Forestand-format). PcSKOG Proffs är grunden i pcSKOG varpå man kan koppla tilläggsprodukter.

 • En mängd olika sammanställningar
 • Gör avancerade urval.
 • Ändra beståndsgränser.
 • Jämför planens data med Sks skogliga grunddata.

Mer detaljerad funktionslista…

Med appen, som finns både iOS och Android, utför du enkelt de vanligaste uppgifterna med skogsbruksplanen, t.ex…

 • Växla mellan olika bakgrundskartor, te.x. google maps,
 • Ändra planens attributdata, t.ex volym eller ålder.
 • Rita in objekt, t.ex en hänsynsyta eller positionen för jakttornet.
 • Se din position eller gå upp en ny tänkt väg.